facebook

Zasoby ludzkie

Dołącz do AIKO
AIKO
Talent przede wszystkim

Talent przede wszystkim. Talent jest siłą napędową AIKO w realizacji celów strategicznych, to talent decyduje o limicie rozwoju organizacji. Stałe przyciąganie, rozwijanie talentów i optymalizacja struktury talentów to strategiczna praca; jednocześnie tworzenie wewnętrznych drużyn talentów, zapewnienia, że AIKO będzie się rozwijać bardzo długo.

AIKO
AIKO
Rozwój talentów

AIKO jest zaangażowana w tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi talentów i budowaniu bazy w zasobach ludzkich dla przyszłego rozwoju.

AIKO

Zarząd musi propagować i zachęcać, średni personel musi szanować i implementować, a personel na poziomie podstawowym musi pracować ciężko i uczestniczyć. Systematycznie rozwijamy talenty poprzez naukę, szkolenie i praktykę, umożliwiając pracownikom zdobywanie sukcesów na swoim stanowisku; jednocześnie na podstawie skali „wysokiej jakości pracowników”, poprzez rozwijanie, selekcjonowanie, doświadczenie, nieustannie pojawiają się talenty.

Koncepcja talentu
AIKO
Możliwości

Stawiamy na szybki rozwój na dużą skalę, tworząc większą platformę dla rozwoju kariery i więcej możliwości awansu, aby przyciągnąć doskonałe talenty.

AIKO
Wynagrodzenie

Biorąc pod uwagę różne aspekty, takie jak stanowisko, wydajność, zdolności oraz poziom rynkowy, i opierając się na strategicznym kierunku firmy, formułujemy konkurencyjną politykę wynagrodzeń, aby przyciągnąć doskonałe talenty.

AIKO
Atmosfera

Będziemy nieustannie doskonalić podstawowe udogodnienia i tworzyć kulturę zarówno sztywną, jak i elastyczną, aby przyciągnąć więcej doskonałych talentów.