< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266420619401820&ev=PageView&noscript=1" />

Polityka Prywatności AIKO

Wstęp

www.aikosolar.com (dalej nazywane „tą stroną”) jest dostarczane przez Shanghai AIKO Solar Energy Co., Ltd. (zwane dalej „my” lub „AIKO”). Aby wyjaśnić, w jaki sposób ta strona będzie zbierać, używać i przechowywać Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci na mocy „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” („RODO”) wydanego 27 kwietnia 2016 roku, wyjaśnimy to w niniejszej polityce prywatności. Główne punkty to:

A. Jak zbieramy Twoje dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług na tej stronie, będziemy zbierać i korzystać z informacji, które dostarczasz lub które są generowane podczas korzystania z usług, w następujący sposób:

a. Kiedy wysyłasz zapytania i wypełniasz formularze, zbieramy i używamy Twojego imienia, adresu, e-maila i innych danych związanych z Twoim zapytaniem (na przykład, używanie energii słonecznej, majątek nieruchomości, itp.). Celem zbierania tych informacji jest odpowiedź na Twoje pytania, dostarczenie żądanych informacji i przetworzenie Twojego zapytania za pomocą odpowiednich formularzy.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną [RODO art. 6(1)(b)].
 • • Okres przechowywania: AIKO może przetwarzać Twoje dane osobowe podczas rozpatrywania Twojego zapytania / dostarczania żądanych informacji, aż poprosisz o anulowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych.

b. Kiedy prosisz o wsparcie, zbieramy i używamy Twojego imienia, adresu, e-maila i innych danych związanych z Twoim zapytaniem (na przykład, używanie energii słonecznej, majątek nieruchomości, itp.). Celem zbierania tych informacji jest dostarczenie żądanego wsparcia.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną [RODO art. 6(1)(b)].
 • • Okres przechowywania: AIKO może przetwarzać Twoje dane osobowe podczas świadczenia żądanego wsparcia / jako zarejestrowany użytkownik naszych usług, aż poprosisz o anulowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych.

c. Kiedy wysyłasz do nas swoje CV do oceny, zbieramy Twoje imię, adres i szczegółowe informacje o zatrudnieniu zawarte w Twoim CV. Celem zbierania tych informacji jest ocena Twojego podania.

 • • Podstawa prawna: zgoda [RODO art. 6(1)(a)].
 • • Okres przechowywania: AIKO może przetwarzać Twoje dane osobowe podczas procesu oceny. W razie potrzeby dalszego przechowywania, AIKO poprosi o Twoją zgodę.

d. Rejestracja konta: zbieramy i używamy Twojego imienia, e-maila, numeru telefonu i informacji z platform społecznościowych. Celem zbierania tych informacji jest pomoc w rejestracji usług AIKO i ochrona bezpieczeństwa Twojego konta. Jeżeli nie dostarczysz tych informacji, możesz nie być w stanie normalnie korzystać z naszych usług. Możesz także wprowadzić nazwę użytkownika i inne informacje według własnego uznania.

 • • Podstawa prawna: zgoda [RODO art. 6(1)(a)].
 • • Okres przechowywania: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako zarejestrowany użytkownik naszych usług, aż poprosisz o anulowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych.

e. Podczas korzystania z usług AIKO, aby zapewnić normalne działanie usługi, optymalizować doświadczenie użytkownika i chronić bezpieczeństwo Twojego konta, będziemy zbierać podstawowe informacje niezbędne do świadczenia usług AIKO, w tym model Twojego urządzenia, system operacyjny, unikalny identyfikator urządzenia (ciąg znaków przypisany przez producenta Twojego urządzenia do unikalnego identyfikacji urządzenia), adres IP logowania, numer wersji usług AIKO, sposób, typ i stan połączenia sieciowego, stan sieci, akcelerator urządzenia (na przykład czujnik grawitacji), dziennik operacji, dziennik usług (Twoje wyszukiwanie i oglądanie w usługach AIKO, awarie usług, adres rejestracji, itp.) i inne informacje.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną [RODO art. 6(1)(b)].
 • • Okres przechowywania: AIKO może przetwarzać Twoje dane osobowe jako zarejestrowany użytkownik naszych usług, aż poprosisz o anulowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych.

f. Tworzenie online stacji fotowoltaicznej: Potrzebujesz wprowadzić nazwę stacji, obszar, pojemność, adres, lokalizację GPS itp. Te informacje są przesyłane i przechowywane na naszych serwerach, abyś mógł korzystać z usług AIKOsolar na innych urządzeniach. Możesz także modyfikować te informacje w dowolnym momencie.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz udział [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
 • • Okres przechowywania: AIKO solar może przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, do momentu żądania anulowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

g. Wyświetlanie i statystyki danych: będziemy przetwarzać dane w czasie rzeczywistym i historyczne dotyczące produkcji energii, zużycia energii, sieci elektrycznej i magazynowania energii (w zależności od rzeczywistego kontekstu użycia), które będą wyświetlane na twojej stacji.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz lit. b RODO].
 • • Okres przechowywania: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, do momentu żądania anulowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

h. Eksport danych: będziemy przetwarzać informacje o Twojej stacji i dane związane z urządzeniami w celu dalszej analizy.

 • • Podstawa prawna: działania przetwarzania danych są wykonywane na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • • Okres przechowywania: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, do momentu żądania anulowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

i. Otrzymywanie ostrzeżeń: będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, aby wysłać Ci odpowiednie ostrzeżenia.

 • • Podstawa prawna: działania przetwarzania danych są wykonywane na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • • Okres przechowywania: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, do momentu żądania anulowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

j. Pobieranie danych: będziemy przetwarzać informacje niezbędne do wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniach i inne dane osobowe, które posiadamy, aby prawidłowo przetwarzać i przechowywać informacje.

 • • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz udział [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
 • • Okres przechowywania: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, do momentu żądania anulowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

k. Aby zapewnić prawidłowe i wydajne działanie naszej strony internetowej, przechowujemy na Twojej sieci lub mobilnej przeglądarce małe pliki danych zwane plikami cookie. Zawartość pliku cookie może być odzyskana lub odczytana tylko przez serwer, który go utworzył. Każdy plik cookie jest unikalny i dotyczy Twojej sieci lub mobilnej przeglądarki. Użycie plików cookie pozwala uniknąć wielokrotnego wpisywania danych osobowych, wprowadzania treści wyszukiwania i procesów i procedur (np. wypełnianie formularzy, historia wyszukiwania). Możesz zarządzać lub usuwać pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Większość przeglądarek lub systemów operacyjnych telefonów komórkowych oferuje użytkownikom funkcję czyszczenia danych bufora. Możesz wykonać odpowiednie operacje czyszczenia danych w ustawieniach przeglądarki lub ustawieniach systemu operacyjnego telefonu komórkowego. Jednakże, możesz nie być w stanie w pełni doświadczyć niektórych naszych funkcji usług ułatwień i bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w naszej Polityce.

B. Jak przechowujemy Twoje dane osobowe
a. Miejsce przechowywania informacji

Zgodnie z prawem i przepisami, gromadzimy dane osobowe użytkowników w Chinach.

W tych celach, Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach poza Unią Europejską, takich jak Chiny. W takich przypadkach podejmiemy niezbędne środki ochronne, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych. Szczególnie, Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy odpowiedni kraj uzyskał pełną decyzję Komisji Europejskiej, uznającą, że dany kraj lub region jest bezpieczny, lub gdy wykonane zostały standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

b. Okres przechowywania informacji

Jeżeli zaprzestaniemy świadczenia produktów lub usług, powiadomimy Cię o tym poprzez wysłanie powiadomienia, publikację ogłoszenia lub w inny sposób, a następnie w odpowiednim terminie usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe („anonimizacja” oznacza nieodwracalne skasowanie lub usunięcie wrażliwych danych osobowych prowadzących do identyfikacji właściciela informacji. Żadne zanonimizowane informacje nie powinny być uważane za dane osobowe).

C. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Jesteśmy zaangażowani w ochronę informacji użytkowników, zapobiegając ich kradzieży, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu.

Będziemy podejmować wysiłki nie mniejsze niż rozsądny stopień ostrożności, aby chronić bezpieczeństwo informacji użytkowników. Na przykład, będziemy używać technologii szyfrowania (takich jak SSL), anonimizacji danych i innych metod, aby chronić Twoje dane osobowe.

Będziemy korzystać z nieustannie ulepszanych technik, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec wycieku Twoich danych osobowych. Na przykład, będziemy szyfrować część informacji podczas bezpiecznej transmisji danych; zbieramy informacje, aby bronić się przed wirusami, trojanami i innymi szkodliwymi programami lub stronami internetowymi; analizujemy i wykorzystujemy unikalne identyfikatory urządzeń, adresy IP logowania, dzienniki operacyjne i informacje o lokalizacji, aby podjąć środki lub wysłać alarmy w celu zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak oszustwa internetowe, kradzież kont i podszywanie się pod inne osoby, a także przeprowadzamy kontrole bezpieczeństwa.

Zakładaliśmy odpowiednie zasady zarządzania, procesy i zespoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Na przykład, ograniczamy ścisłe dostęp do informacji, wymagamy od nich zachowania poufności i przeprowadzamy audyty pracowników.

Gdy dojdzie do wycieku informacji lub jakiegokolwiek incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, natychmiast zareagujemy na taki incydent, aby zapobiec jego pogorszeniu i uchronić więcej użytkowników przed dalszymi skutkami, informując Cię o tym incydencie poprzez wysłanie powiadomienia lub publikację ogłoszenia.

Podjęliśmy wszelkie możliwe środki techniczne, aby chronić Twoje informacje, ale nie możemy zagwarantować, że nasze środki techniczne wyeliminują wszystkie ryzyka związane z bezpieczeństwem.

D. Jak dzielimy się Twoimi danymi osobowymi

Niektóre podmioty podwykonawców AIKO mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i informacji jako procesorzy AIKO. Te podmioty będą przetwarzały Twoje dane osobowe w imieniu AIKO i zawsze zgodnie z instrukcjami AIKO, przestrzegając ściśle GDPR.

Wraz z ciągłym rozwojem działalności AIKO, AIKO może przeprowadzać fuzje, podziały i inne transakcje. Jeśli dotyczy to transferu danych osobowych, poinformujemy Cię o sytuacji i będziemy nadal chronić Twoje dane osobowe lub żądać od nowego procesora, aby nadal chronił Twoje dane osobowe.

Jak wspomniano powyżej, w celu świadczenia usług Twoje dane osobowe będą przekazywane do podmiotów AIKO, niektóre z nich mogą być zlokalizowane w krajach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W tym względzie, zgodnie z przepisami GDPR, AIKO będzie przekazywać Twoje dane osobowe tylko do podmiotów, które mogą zapewnić wystarczające gwarancje lub które zostały formalnie uznane przez Komisję Europejską jako odpowiedni obszar.

Szczególnie, dane osobowe są przekazywane do procesorów danych zlokalizowanych w Chinach i USA. Podpisano międzynarodowe umowy o transferze danych, które wdrażają standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, możesz skontaktować się z nami za pomocą metody ujawnionej w punkcie 8 niniejszych zasad.

E. Twoje prawa

Możesz skorzystać z następujących praw wobec AIKO. Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pomocą metody ujawnionej w punkcie 8 niniejszej polityki.

 • • Prawo dostępu: zapytaj AIKO, jakie dane osobowe są przetwarzane.
 • • Prawo do poprawienia: modyfikuj dane osobowe przetwarzane przez AIKO, gdy są nieprawidłowe.
 • • Prawo do sprzeciwu: żądaj od AIKO, aby nie przetwarzał Twoich danych osobowych dla niektórych konkretnych celów.
 • • Prawo do usunięcia: żądaj od AIKO usunięcia Twoich danych osobowych.
 • • Prawo do ograniczenia przetwarzania: żądaj od AIKO ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • • Prawo do przenoszenia danych: żądaj od AIKO, aby dostarczył Ci Twoje informacje w formacie możliwym do odczytu przez komputer.

Ponadto, jeśli uważasz, że AIKO nie zdołał odpowiednio zająć się Twoim wnioskiem o prawa, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Zobacz ten katalog, aby uzyskać odpowiednie dane kontaktowe: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

F. Aktualizacje tej polityki

Ta polityka może być okresowo aktualizowana, zmieniana, modyfikowana lub zmieniana, jak to jest potrzebne. Jeśli jakiekolwiek warunki tej polityki są aktualizowane, zmieniane lub modyfikowane, dostarczymy Ci zaktualizowaną politykę poprzez wysłanie powiadomienia, pop-up lub inny sposób podczas logowania na stronę internetową lub aktualizacji wersji aplikacji.

G. Inne

Dla niektórych konkretnych usług lub funkcji na naszej stronie internetowej, możemy również powiadomić Cię o celu, metodzie lub zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez interaktywny tekst, interfejs produktu lub okno pop-up. W przypadku jakiejkolwiek niespójności, treść oddzielnego powiadomienia ma pierwszeństwo.

H. Kontakt z nami

Ustanowiliśmy specjalny zespół do ochrony danych osobowych i odpowiedzialną osobę do ochrony danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub sugestie dotyczące tej polityki prywatności lub ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolny z poniższych sposobów:

1) Wysyłając swoje pytanie na adres e-mail:support@aikosolar.com

Dokonamy przeglądu problemu jak najszybciej i odpowiemy w ciągu piętnastu dni od otrzymania Twojej skargi.