facebook

Warunki

Regulamin i warunki

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Shanghai AIKO Solar Energy Co., Ltd. oraz naszych spółek zależnych i powiązanych (zwanych dalej „my” lub „AIKO”) (zwanej dalej „ta strona internetowa”).

Ta strona internetowa zapewnia Ci konkretne treści do monitorowania stanu elektrowni fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym. Prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków korzystania („Warunki”). Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, powinieneś opuścić naszą stronę internetową i nie korzystać ani nie przeglądać żadnych informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Usługi: Za pomocą tej strony internetowej, będziesz mógł skorzystać z następujących usług:

(1) Rejestracja konta

Możesz zarejestrować unikalne konto za pomocą e-maila, numeru telefonu komórkowego i platform społecznościowych.

(2) Tworzenie stacji fotowoltaicznej online

Możesz utworzyć stację fotowoltaiczną na podstawie fizycznych informacji o stacji i podłączyć do niej rejestrator danych i falownik.

(3) Gromadzenie danych

System usług w chmurze dokładnie przetwarza i przechowuje dane.

(4) Wyświetlanie i statystyki danych

Dane dotyczące produkcji i zużycia energii, sieci energetycznej i baterii, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i historyczne (w zależności od rzeczywistych scenariuszy aplikacji), będą wyświetlane na Twojej stacji.

(5) Eksport danych

Możesz eksportować informacje o swojej stacji i powiązane dane urządzeń przez ramę sieciową w celu dalszej analizy.

(6)Otrzymywanie informacji o alarmach

Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać takie informacje, jak alarmy awarii i odłączenia stacji fotowoltaicznej. Jeśli włączysz tę usługę, nasz system wyśle Ci e-mail, SMS lub powiadomienie w aplikacji, kiedy Twoja stacja jest w stanie alarmu lub offline. Więcej informacji można uzyskać, Warunki świadczenia usług informacyjnych i Politykę prywatności.

Prawa własności intelektualnej. AIKO posiada prawa autorskie do tej strony internetowej i jej treści, w tym jej ogólnego wyglądu, projektu graficznego i podstawowych plików źródłowych. Możesz pobrać lub skopiować materiały z tej strony internetowej, ale tylko do użytku osobistego, niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione. Poza wyżej wymienioną licencją, bez uprzedniej pisemnej zgody AIKO nie możesz kopiować (całości lub części), dystrybuować (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikować, łączyć, ramować lub używać treści tej strony internetowej do jakichkolwiek publicznych lub komercyjnych celów.

Dostępem i korzystaniem z tej strony internetowej zgadzasz się, że nie będziesz, ani nie pozwolisz żadnej stronie trzeciej na jakiekolwiek działanie w sposób:

  • • Korzystać z tej strony internetowej i/lub wszelkich informacji na tej stronie w naruszeniu tych Warunków i/lub jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów;
  • • Korzystać z tej strony internetowej w jakiejkolwiek działalności komercyjnej;
  • • Używać lub uruchamiać jakiekolwiek systemy automatyczne, w tym, ale nie tylko, „roboty”, „roboty internetowe” lub „ czytniki offline” które wysyłają do serwerów AIKO więcej zapytań w danym okresie czasu, niż mogłoby wygenerować zwykłe przeglądanie strony internetowej przez człowieka;
  • • Używać lub uruchamiać jakiekolwiek narzędzia do wydobycia danych lub jakiekolwiek podobne narzędzia do zbierania i ekstrakcji danych związanych z tą stroną internetową (w tym za pomocą oprogramowania, skryptów lub automatycznych proxy i robotów);
  • • Korzystać z tej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, obciążyć lub uszkodzić stronę internetową AIKO lub jej systemy lub serwery, i/lub w inny sposób zakłócać korzystanie i cieszenie się tą stroną internetową przez jakąkolwiek inną stronę;
  • • Lustrzanie lub ramkowanie tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie. Próbowanie nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części tej strony internetowej i/lub informacji na tej stronie; Jeśli AIKO ma powód sądzić, że nie korzystasz z tej strony internetowej i/lub informacji dostarczanych przez tę stronę zgodnie z tymi Warunkami, AIKO ma prawo zakończyć lub zawiesić Twoje korzystanie z tej strony internetowej, bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa patentowe. Produkty i procesy AIKO są chronione przez jeden lub więcej patentów oraz inne tajemnice handlowe i prawa własności. AIKO zastrzega sobie wszystkie te prawa. Nic w tych Warunkach nie powinno być interpretowane jako przeniesienie lub udzielenie jakichkolwiek praw patentowych. Zgadzasz się, że nie będziesz naruszać tych praw i nie będziesz dekompilować, inżynierii wstecznej ani dezasemblować żadnych produktów czy procedur AIKO.

Całość zawartości tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Nie wolno usuwać z pobranych materiałów oznaczeń praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, oświadczeń prawnych czy innych informacji identyfikacyjnych.

Nazwa AIKO oraz nazwy i logo produktów AIKO, które pojawiają się na tej stronie, są znakami towarowymi lub znakami usług AIKO lub jej spółek zależnych, i nie wolno ich używać bez uprzedniego pisemnego pozwolenia AIKO. Inne wyrażenia lub symbole używane do identyfikacji źródła towarów i usług mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Nie wolno wyodrębniać żadnych z tych znaków lub oznaczeń z tej strony, ani kopiować czy pobierać je z naszej strony, ani używać ich w żaden inny sposób. Nic na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako udzielanie licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek z tych znaków lub oznaczeń.

Ograniczenie odpowiedzialności; wyłączenie odpowiedzialności. AIKO dokładała i będzie nadal dokładać wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje na tej stronie. Niemniej jednak, AIKO nie gwarantuje, że informacje opublikowane na tej stronie lub uzyskane przez pobranie lub w inny sposób z tej strony są dokładne, kompletne czy odpowiednie do jakiegokolwiek celu. Ponadto, AIKO nie gwarantuje, że treści opublikowane na tej stronie nie były dotknięte awarią techniczną lub nieautoryzowaną manipulacją. AIKO nie gwarantuje, że materiały na tej stronie nie są zainfekowane, nie zawierają wirusów, robaków, koni trojańskich i/lub innych kodów o charakterze zakaźnym lub destrukcyjnym. Masz obowiązek podjąć środki ochronne, takie jak sprawdzanie pod kątem wirusów.

Wszelkie informacje na temat gwarancji i usług zamieszczone na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny. Informacje te mogą nie dotyczyć wszystkich produktów. Wiążące dla obu stron są jedynie gwarancje i warunki usług zawarte w ostatecznej umowie między AIKO a klientem.

AIKO może w dowolnym momencie zmieniać lub usuwać materiały z tej strony. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, AIKO nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji dotyczących korzystania z tej strony, jakichkolwiek informacji opublikowanych na tej stronie, informacji dostępnych do pobrania lub usług uzyskanych za pośrednictwem tej strony, w tym, ale nie tylko, wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W żadnym przypadku AIKO, jej spółki zależne, pracownicy czy funkcjonariusze nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z korzystania z tej strony, wad tej strony lub jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie, w tym, ale nie tylko, szkody konsekwencyjne, karne, przypadkowe czy inne szkody pośrednie.

Korzystając z tej strony, wyraźnie akceptujesz wszelkie ryzyko, że informacje i materiały na tej stronie mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne lub mogą nie spełniać Twoich potrzeb lub wymagań.

Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie dotyczyć Ciebie. Masz obowiązek sprawdzić, czy Twoje lokalne prawo nie zawiera żadnych ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wyłączenia domniemanych gwarancji.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w najszerszym dozwolonym zakresie, za wszelkie i wszystkie odszkodowania, wyroki, ugody, grzywny, koszty i wydatki (w tym koszty prawne), które są płatne lub wynikają z roszczeń wynikających z korzystania przez Ciebie z tej strony, zobowiązujesz się zrekompensować i zwolnić z odpowiedzialności AIKO, jej spółki zależne oraz ich odpowiednich kierowników, dyrektorów i pracowników.

Zmiany i aktualizacje warunków. AIKO może w dowolnym momencie zaktualizować te warunki, aktualizując tę stronę, bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje tych warunków będą publikowane na tej stronie. Jest Ci podległy wszelkie zmienione lub zaktualizowane warunki. Powinieneś regularnie sprawdzać te warunki, aby zobaczyć najnowsze warunki obowiązujące podczas korzystania z naszej strony.

Ostatnia aktualizacja: maj 2023 r.

Prawo obowiązujące. Te warunki podlegają interpretacji i mają zastosowanie prawo Republiki Singapuru, niezależnie od zasad dotyczących konfliktów prawa. Jeżeli korzystasz z tej strony z innej jurysdykcji prawnej, powinieneś upewnić się, że przestrzegasz wszelkich lokalnych praw dotyczących dostępu i korzystania z tej strony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące warunków tej strony, skontaktuj się z nami pod adresem【support@aikosolar.com】.