facebook

AIKO zegeviert voor Nederlandse rechtbank: vordering van Maxeon afgewezen

AIKO zegeviert voor Nederlandse rechtbank: vordering van Maxeon afgewezen

17 mei 2024
Amsterdam

Op 16 mei heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in Nederland de voorlopige voorziening afgewezen die Maxeon had gevorderd wegens vermeende octrooi-inbreuk door AIKO. Deze beslissing markeert een belangrijke overwinning voor AIKO en bevestigt het unieke ontwerp van onze geavanceerde ABC-producten.

Maxeon heeft in november 2023 bij de Duitse rechtbank een rechtszaak aangespannen wegens octrooi-inbreuk tegen AIKO’s ABC-producten. In december 2023 heeft Maxeon ook een kort geding aangespannen bij de Rechtbank Den Haag in Nederland, met het oog op een voorlopige voorziening wegens vermeende inbreuk op haar EP2297788B1 octrooi. De Nederlandse rechter achtte het niet voldoende aannemelijk dat de rechter in een bodemprocedure tot het oordeel zou komen dat de producten van AIKO inbreuk zouden maken op het octrooi van Maxeon en wees daarom de gevraagde voorlopige voorziening af. Deze uitspraak van de Nederlandse rechtbank onderschrijft AIKO’s voortdurende inzet op innovatie in ABC-technologie. Als innovatief bedrijf op het gebied van duurzame energietechnologie hecht AIKO veel waarde aan onafhankelijke innovatie en de bescherming van intellectueel eigendom. Sinds de oprichting heeft AIKO zich gericht op het verbeteren van de efficiëntie van fotovoltaïsche conversie om daarmee een essentieel concurrentievermogen op te bouwen. Door middel van baanbrekende uitvindingen zoals P-type bifacial tubular PERC-technologie, 210 mm grootte celtechnologie, N-type ABC-technologie en N-type BC bifacial moduletechnologie, is AIKO vernieuwende technologische routes in de fotovoltaïsche industrie ingeslagen en meer dan significante bijdragen geleverd aan de vooruitgang daarvan.