facebook

Privacybeleid

Privacybeleid van de AIKO officiële website

Voorwoord

www.aikosolar.com (hierna de “Website” genoemd) geleverd door Shanghai AIKO Zonne-energie B.V. (hierna “wij”, “ons” of “AIKO” genoemd). Om uit te leggen hoe deze website uw persoonlijke informatie zal verzamelen, gebruiken en opslaan en welke rechten u hebt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU die op 27 april 2016 is afgekondigd, zullen wij u via dit privacybeleid op de hoogte stellen van relevante zaken, waarvan de hoofdinhoud als volgt is:

A. Hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen

Tijdens uw gebruik van de services van deze website, zullen wij informatie die u vrijwillig verstrekt of genereert als gevolg van uw gebruik van de services, op de volgende manieren verzamelen en gebruiken:

a. Wanneer u een aanvraag stuurt en formulieren invult, verzamelen en gebruiken wij uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot uw verzoek, zoals gebruik van zonne-energie, onroerend goed, en meer. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om uw vraag te beantwoorden, u de gevraagde informatie te verstrekken en uw verzoek te verwerken via het bijbehorende formulier.

 • • Rechtsgrondslag: toestemming[artikel 6, lid 1, onder a van AVG].
 • • Bewaartermijn: AIKO kan uw persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is voor het oplossen van uw vraag/het verstrekken van de gevraagde informatie, totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

b. Wanneer u ondersteuningsdiensten aanvraagt, verzamelen en gebruiken wij uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot uw verzoek (bijv. gebruik van zonne-energie, onroerend goed, enz.). Deze informatie wordt verzameld om u de gevraagde ondersteuningsservice te bieden.

 • • Rechtsgrondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent[artikel 6, lid 1, onder b van AVG].
 • • Bewaartermijn: AIKO kan uw persoonsgegevens verwerken gedurende de periode van het verlenen van de gevraagde ondersteuning/in uw staat als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om annulering of verwijdering van uw persoonsgegevens.

c. Wanneer u ons uw CV ter beoordeling stuurt, verzamelen wij uw naam, adres en relevante arbeidsgegevens in het CV. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om uw aanvraag te evalueren.

 • • Rechtsgrondslag: toestemming [artikel 6, lid 1, onder a van AVG].
 • • Bewaartermijn: AIKO kan uw persoonsgegevens verwerken tijdens het evaluatieproces. Als verdere bewaring vereist is, zal AIKO om uw toestemming vragen.

d. Accountregistratie: Wij verzamelen en gebruiken uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over sociale platforms van derden. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om u te helpen de functie van de bedrijfsregistratie van AIKO te voltooien en om de veiligheid van uw account te beschermen. Als u dergelijke informatie niet verstrekt, kunt u onze services mogelijk niet normaal gebruiken. U kunt ook uw gebruikersnaam en andere informatie invullen op basis van uw behoeften.

 • • Rechtsgrondslag: toestemming [artikel 6, lid 1, onder a van AVG].
 • • Bewaartermijn: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in uw status als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

e. Tijdens uw gebruik van AIKO-services verzamelen we, om ervoor te zorgen dat de normale werking van services te garanderen, de gebruikerservaring te optimaliseren en uw account te beschermen, basisinformatie die nodig is voor AIKO-services om u services te leveren, waaronder uw apparaatmodel, besturingssysteem, unieke apparaat-ID (een tekenreeks die door de fabrikant aan uw apparaat is toegewezen om het apparaat uniek te identificeren), ip-adres van de aanmelding, versienummer van AIKO-services, netwerkverbindingsmethode, type en status, netwerkomstandigheden, apparaatversnellers (zoals zwaartekrachtsensoren), bedrijfslogboeken, servicelogboeken (uw zoekopdracht en weergave in de AIKO-business, servicefouten, geregistreerd adres, enz.) en andere informatie.

 • • Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent [artikel 6, lid 1, onder b van AVG].
 • • Bewaartermijn: AIKO kan uw persoonsgegevens verwerken in de staat van u als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

f. Maak online een PV-centrale: U moet de naam, regio, capaciteit, adres, GPS-locatie en andere informatie van de centrale invoeren. Deze informatie wordt geüpload en opgeslagen op onze servers zodat u deze kunt gebruiken wanneer u aanmeldt op AIKO Business op andere apparaten. U kunt deze informatie ook op elk gewenst moment wijzigen.

 • • Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent [artikel 6, lid 1, onder b van AVG].
 • • Bewaartermijn: AIKO kan uw persoonsgegevens verwerken in de staat van u als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

g. Gegevensweergave en statistieken: Wij verwerken real-time en historische gegevens (volgens werkelijke toepassingsscenario’s) met betrekking tot elektriciteitsopwekking, elektriciteitsverbruik, elektriciteitsnet en energieopslag, en mee, die in uw elektriciteitscentrale worden weergegeven.

 • • Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent [artikel 6, lid 1, onder b van AVG].
 • • Bewaartermijn: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in uw status als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

h. Gegevens exporteren: Wij verwerken de informatie over uw centrale en gerelateerde apparatuurgegevens voor verdere analyse.

 • • Rechtsgrondslag: Gegevensverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van de rechtsgronden van uw toestemming[artikel 6, lid 1, onder a van AVG].
 • • Bewaartermijn: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in uw status als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

i. Waarschuwingen ontvangen: Wij verwerken uw naam, e-mailadres of telefoonnummer om u de bijbehorende waarschuwingen te sturen.

 • • Rechtsgrondslag: Gegevensverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van de rechtsgronden van uw toestemming[artikel 6, lid 1, onder a van AVG].
 • • Bewaartermijn: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in uw status als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

j. Gegevens verzamelen: Wij verwerken informatie die nodig is voor de uitvoering van het contract, zoals naam, telefoonnummer, e-mail, bestelinformatie en andere persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben om de informatie correct te verwerken en op te slaan.

 • • Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waar u deel van uitmaakt [artikel 6, lid 1, onder b van AVG].
 • • Bewaartermijn: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in uw status als geregistreerde gebruiker van onze services totdat u verzoekt om uw persoonsgegevens te annuleren of te verwijderen.

k. Om een goede en efficiënte werking van onze website te garanderen, slaan we kleine databestanden, zogenaamde cookies, op in uw web- of mobiele browser. De inhoud van een cookie kan alleen worden opgehaald of gelezen door de server die deze heeft aangemaakt. Elke cookie is uniek en is van toepassing op uw web- of mobiele browser. Met behulp van cookies kunt u voorkomen dat u herhaaldelijk persoonlijke informatie invult, de zoekinhoud invoert, en stappen en processen herhalen (bijv. formulier invullen, zoekgeschiedenis). U kunt cookies beheren of verwijderen op basis van uw voorkeuren. De meeste browsers of besturingssystemen voor mobiele telefoons bieden gebruikers de mogelijkheid om gegevens in de cache te wissen. U kunt de bijbehorende gegevens aanpassen in uw browserinstellingen of de besturingssysteeminstellingen van uw telefoon. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies van onze gemaks- en beveiligingsservices niet volledig kunt ervaren. Meer informatie over cookies vindt u in ons[Cookiebeleid].

B. Hoe wij uw persoonlijke informatie opslaan
a. Waar de informatie wordt opgeslagen

Wij verzamelen persoonlijke informatie van gebruikers in China in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Voor deze doeleinden, worden uw persoonlijke informatie opgeslagen in landen buiten de EU, zoals China. In deze gevallen zullen wij de nodige maatregelen treffen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder zullen wij uw persoonlijke informatie alleen buiten de EER overdragen als het betreffende land voldoende is besloten door de Europese Commissie om te erkennen dat het land of de regio veilig is, of als de goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn geïmplementeerd.

b. Bewaartermijn van informatie

Als wij stoppen met het leveren van producten of services, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door kennisgevingen te verzenden, aankondigingen of andere middelen te plaatsen en uw persoonlijke geevens binnen een redelijke termijn te verwijderen of te anonimiseren (“anonimisering” betekent het onomkeerbaar wissen of verwijderen van gevoelige persoonlijke informatie die leidt tot de identificatie van de eigenaar van de informatie. Alle geanonimiseerde informatie mag niet worden beschouwd als persoonlijke informatie).

C. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

Wij doen er alles aan om de informatie van onze gebruikers te beschermen tegen diefstal, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Wij zullen ons inspannen om de veiligheid van gebruikersinformatie te waarborgen met een redelijke mate. Wij gebruiken bijvoorbeeld encryptietechnologieën zoals SSL, anonimisering van gegevens en andere methoden om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij zullen voortdurend verbeterde technische middelen gebruiken voor het verbeteren van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens om de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Wij zullen bijvoorbeeld bepaalde informatie versleutelen voor veilige gegevensoverdrachten, informatie verzamelen ter bescherming tegen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige programma’s of websites, en gegevens analyseren en gebruiken zoals unieke apparaat-ID’s, IP-adressen voor aanmelding, operationele logboeken, locatiegegevens en meer voor het nemen van maatregelen of het waarschuwen om illegale activiteiten te voorkomen, zoals online fraude, accountdiefstal en imitatie, en om beveiligingscontroles uit te voeren.

Wij hebben relevant beheersbeleid, -processen en -teams opgezet om informatiebeveiliging te waarborgen. Wij beperken bijvoorbeeld strikt wie toegang heeft tot informatie, vereisen dat ze voldoen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en voeren personeelsaudits uit.

In het geval van een informatielekkage of een incident met betrekking tot informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk op dergelijk incidenten reageren om te voorkomen dat het incident verergert en dat het meer gebruikers verder beïnvloedt, en u op de hoogte stellen van het optreden van het incident door een kennisgeving te sturen of een aankondiging te plaatsen.

Wij zullen alle mogelijke technische maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, maar wij kunnen niet garanderen dat onze technische maatregelen alle beveiligingsrisico’s zullen elimineren.

D. Hoe wij uw persoonlijke informatie delen

Sommige entiteiten die door AIKO zijn uitbesteed, kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en informatie als verwerkers van AIKO. Deze entiteiten zullen uw persoonsgegevens namens AIKO verwerken en zullen in ieder geval de AVG strikt naleven in overeenstemming met de instructies van AIKO.

Naarmate de activiteiten van het bedrijf verder ontwikkelt, kan AIKO fusies, splitsingen en andere transacties aangaan. Als er sprake is van de overdracht van uw persoonlijke informatie, zullen wij u informeren over de relevante situatie en doorgaan met het beschermen of eisen dat nieuwe verwerkers uw persoonlijke informatie blijven beschermen.

Zoals hierboven vermeld, worden uw persoonsgegevens voor het verlenen van servicces doorgegeven aan entiteiten die door AIKO zijn uitbesteed, waarvan sommige gevestigd kunnen zijn in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) .

In dit verband zal AIKO, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, uw persoonsgegevens alleen meedelen aan entiteiten die voldoende garanties kunnen bieden of officieel erkend zijn door de Europese Commissie.

In het bijzonder worden persoonsgegevens overgedragen aan gegevensverwerkers in China en de VS. Wij hebben internationale overeenkomsten inzake de overdracht van gegevens ondertekend om de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens ten uitvoer leggen.

Als u vragen hebt over het bovenstaande, kunt u contact met ons opnemen via de methoden die worden vermeld in artikel 8 van dit beleid.

E. Uw rechten

U kunt een van de volgende rechten op AIKO uitoefenen. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de methoden die worden vermeld in artikel 8 van dit beleid.

 • • Recht op toegang: Bekijk welke persoonsgegevens door AIKO worden verwerkt.
 • • Recht op rectificatie: Wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn, kunnen de persoonsgegevens die door AIKO worden verwerkt, gecorrigeerd worden.
 • • Recht op bezwaar: U kunt AIKO vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor bepaalde specifieke doeleinden.
 • • Recht op verwijdering: U kunt AIKO vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • • Recht op beperking van de verwerking: U kunt AIKO vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • • Recht op gegevensportabiliteit: U kunt AIKO vragen om uw informatie in een computerleesbaar formaat te verstrekken.

Als u van mening bent dat AIKO uw aanvraag niet adequaat heeft behandeld, kunt u bovendien een klacht indienen bij de relevante bevoegde orgaan. Raadpleeg deze catalogus voor de juiste contactgegevens: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

F. Updates van dit beleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, herzien, gewijzigd of veranderd als dat nodig is. Als er updates, wijzigingen of aanpassingen zijn in een van de voorwaarden van dit beleid, zullen we u het gewijzigde beleid verstrekken via pushmelding, pop-up of andere manieren wanneer u zich aanmeldt bij de update van de website- of app-versie.

G. Overige

In het kader van bepaalde services of functies van deze website kunnen wij u ook informeren over het doel, de methode of de omvang van de verwerking van persoonsgegevens via interactieve copywriting, productinterface of pop-upvensters. In geval van inconsistentie zal de inhoud van de afzonderlijke kennisgeving voorrang hebben.

H. Contacteer ons

Wij hebben een speciaal team voor de bescherming van persoonlijke gegevens opgericht en een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke informatie. Als u vragen, klachten of suggesties heeft over dit privacybeleid of de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

1)Stuur uw vragen naar e-mail:support@aikosolar.com

Wij zullen het probleem zo snel mogelijk beoordelen en binnen vijftien dagen na ontvangst van uw klacht reageren.